Log In

SOKKOU SEITOKAI, SOKKOU SEITOKAI (SEGA SATURN)

@ Music Database Search

SOKKOU SEITOKAI, SOKKOU SEITOKAI (SEGA SATURN) CD cover artwork

SOKKOU SEITOKAI, SOKKOU SEITOKAI (SEGA SATURN)

Audio CD

Disk ID: 1984985

Disk length: 47m 19s (19 Tracks)

Original Release Date: 1998

Label: Unknown

View all albums by SOKKOU SEITOKAI...

“SOKKOU SEITOKAI (SEGA SATURN)” Tracks & Durations

1. DRAMA1 SEITOKAISITU NITE 1:14
2. THEME OPENING 2:30
3. THEME OF HONDA 3:09
4. THEMEA OF SAKAKIBARA 3:09
5. DORAMA2 CLUBTITTA SYUGI 1:18
6. THEME OF MIKA 3:20
7. DOAMA3 SAKAI SAKUHINSYUU 1:34
8. THEME OF AYA 3:36
9. DORAMA4 DAIIKKAI TETUWANNOUSEN 1:57
10. THEME OF YASUNORI 2:50
11. THEME OF TESSYOU 2:50
12. DRAMA5 HAKOKAI 2:59
13. THEME OF RIKA 3:01
14. THME OF KUMIKO 2:57
15. DORAMA6 NAOKO NO TOKEI 1:20
16. THEME OF NAOKO 2:14
17. THEME OF UTYUUBANNTYOU 3:26
18. DORAMA7 OTOKO NO MIZITAKU 2:01
19. ENDING THEME 1:42

Note: The information about “SOKKOU SEITOKAI (SEGA SATURN)” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.