Log In

Vari, Modugno e i cantastorie

@ Music Database Search

Vari, Modugno e i cantastorie CD cover artwork

Vari, Modugno e i cantastorie

Audio CD

Disk ID: 102768

Disk length: 1h 1m 13s (17 Tracks)

Original Release Date: 1990

Label: Unknown

View all albums by Vari...

“Modugno e i cantastorie” Tracks & Durations

1. Nel blu dipinto di blu 2:33
2. Resta cu' mme 2:09
3. Tu si ' na cosa grande 3:52
4. L'avventura 2:32
5. U pisci spada 3:23
6. Un pagliaccio in paradiso 3:41
7. Storia di rosa 3:57
8. U testamento 4:34
9. Vintimila picciriddi 4:33
10. U tempusu 4:15
11. Lu manifestu 4:09
12. Qua si campa d'aria 4:47
13. Governo 'taliano 2:25
14. Mi votu e mi rivotu 2:01
15. La morte bianca 4:13
16. La bela mariasun 4:13
17. Avian jomai vegù 3:45

Note: The information about “Modugno e i cantastorie” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.