Log In

Various, Bir Þarkýdýr Yaþamak - Bayati

@ Music Database Search

Various, Bir Þarkýdýr Yaþamak - Bayati CD cover artwork

Various, Bir Þarkýdýr Yaþamak - Bayati

Audio CD

Disk ID: 898263

Disk length: 47m 38s (18 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Various...

“Bir Þarkýdýr Yaþamak - Bayati” Tracks & Durations

1. Bayati Peþrev 1:59
2. Gül Hazin, Sümbül Periþan, Bað-ý Zarýn Þevki Yok 4:02
3. Gül Yüzlülerin Þevkine Gel 4:03
4. Yaylý Tambur Taksimi 1:04
5. Ner-ý Firkat Þule-Paþ Oldukça 2:34
6. Ne Semtten Caným Bu Geliþ 3:04
7. Seni Ne Çok Sevdiðimi Söylesem de Bilemezsin 4:20
8. Emel-i Meyl-i Vefa Sende de Var 2:18
9. Ud Taksimi 0:44
10. Benzemez Kimse Sana Tavrýna Hayran Olayým 2:35
11. Seni Görmek Emeliyle Güzelim Dað Aþarým 2:42
12. Ney Taksimi 1:07
13. Kalbim Yine Üzgün Seni Andým da Derinden 3:25
14. Karþýdan Yar Güle Güle 2:41
15. Delisin Deli Gönlüm 3:12
16. Gönülden Gönüle Çaðlar Geçersin 4:19
17. Kanun Taksimi 0:34
18. Çýkalým Sayd-ü Þikare 2:44

Note: The information about “Bir Þarkýdýr Yaþamak - Bayati” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.